Conferencia Os Ancares

A conferencia O Courel e Os Ancares na literatura e na vida cotiá tivo lugar o pasado luns 24 na Aula 4 da Facultade de Ciencias da Comunicación da USC. Nela participaron a escritora Helena Villar Janeiro, a secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego Carme Freire e Orlando Álvarez, membro de SOS Courel. As intervencións de cada un dos relatores versou sobre a realidade destas rexións galegas desde o seu coñecemento e punto de vista, isto é, literaria no caso de Villar Janeiro, sindical e económica de Freire e ecoloxista de Álvarez.

Villar Janeiro destacou o carácter fronteirizo daquelas terras, que as sitúa en certo modo nunha diferenza perpetua co que teñen arredor de si. Ademais, destacou que durante moito tempo recibiu visitas de senlleiros literatos galegos, como Álvaro Cunqueiro, Ramón Piñeiro ou Ánxel Fole. Non puido deixar de sinalar a importancia das lendas da zona na construción do seu universo literario, xa que “unha persoa escribe daquilo que viviu”.

Carme Freire, malia non ser natural do Courel nin dos Ancares, salientou o contacto que ten tido con labregos e labregas da zona, que lle contaron as súas vivencias. Sinalou coma un problema crucial para o mantemento da agricultura na zona o feito de non existiren prezos que permitan vivir con dignidade do traballo da terra. Se ese problema non se resolve non é sustentábel a vida na zona,e iso explica o abandono e perda poboacional que sofre. Criticou a idea enviada desde as institucións e os mercados que defende a modernización, a competitividade e promociona aumentar o tamaño das explotacións e o tamaño dos préstamos e investimentos, pero nunca contempla que aumenten as ganancias dos labregos.

Entre as razóns que deu como responsábeis da situación actual están a desvalorización consciente da explotación pequena axeitada para a vida, e do multiprodutuvismo sustentábel; asombra de dúbida arredor da hixiene que se bota encol de todo produto caseiro; as limitacións á comercialización destes e o gasto de cartos públicos en coutos de caza e “construción de heliportos”. Por último reivindicou o papel da muller labrega e a loita pola cotitularidade das explotacións.

Orlando Álvarez, de SOS Courel, considera que hoxe en día existen medidas intencionadas destinadas a botar a xente do Courel e dos Ancares. O lugar ten interese desde o punto de vista madereiro, e na actualidade as subvencións que deberan ir para os labregos van para a plantación de especies coma o piñeiro. Tamén se producen queimas para inutilizar a terra para a agricultura. Lamentou que o Courel de hoxe non se pareza “en nada” ao que cantou Uxío Novoneyra en 1985. Destacou unha serie de problemas como as canteiras, “froito da corrupción” xa que orixinalmente foron ilegais, os residuos deitados nos ríos –salientando que boa parte da contaminación das rías galegas ven do interior do país-, a falla de asistencia sanitaria para os veciños e as leis inaplicadas de defensa do medio. Ademais sinalou o interese de alcaldes coma o de Quiroga nas empresas de pizarra.

Na quenda de preguntas posterior á charla xurdiron temas como o status de Parque Natural e as súas consecuencias nun territorio ou o cultivo ecolóxico, ante o cal Carme Freire defendeu a produción labrega como mellor garantía dun produto de calidade.

Máis información no artigo de Villar Janeiro.

Anuncios
Publicado en O rural galego: o caso dos Ancares. | Deja un comentario

Dietas Davide

David Fernández Mangana. Comunicación local. 4ºXornalismo

Conclusións sobre as dietas

Como se pode observar ao longo das tres catas realizadas mensualmente, son unha persoa bastante rutinaria pois sempre acostumo a realizar as mesmas tarefas, saídas, quedadas e demais ao longo de tódalas semanas ao igual que sempre accedo aos mesmos medios e soportes cando preciso información. Partindo desta premisa e de que habitualmente non acostumo a ver a televisión, oír a radio(tan só para escoitar o Carrusel o Largueiro ou algún especial como poden ser os Oscar), nin a ler ningún xornal, así como que en Internet só accedo case en exclusiva á información deportiva outorgada por portales como Marca.com ou As.com e foros como Notasdefútbol.com e Goal.com/es podemos concluír que só presto especial atención aos deportes e o resto da información me chega de rebote cando estou nun bar ou falando con alguén xa que na tv só vexo os eventos deportivos como partidos de fútbol (que non son poucos os que vexo), basket, tenis… e se coincide os deportes do telexornal ou algunha serie ou peli, aínda que esto último sempre o vexo no pórtatil co fin de evitar tódolos cortes publicitarios, ademais de que as series sempre as vexo mentres como e polo tanto é para min máis cómodo usar o pc. As películas acostumo a velas na compaña de algún amigo e nalgunha casa, aínda que non é raro que acuda ao cine se se preoduce algunha estrea de interés.

Falando de cine(incluindo tamén series), a miña outra gran paixón ademais do deporte, amóldome a todo tipo de xéneros aínda que prefiro acción, suspense e épica. Sen embargo, nas series si que teño predileccións como Lost, House, How I met your mother ou The big bang theory entre outras. Ademais de ver bastantes películas durante a semana e de ver como mínimo un capítulo diario de series varias, merco mensualmente revistas como Cinemanía e Cine-Dvd acción para informarme e en Internet acudo a Elseptimoarte.net, Labutaca.net ou seriesadictos.com.

En canto a xornais tan só merco o Marca se hai algún evento importante ou El País e ABC porque traen coleccións de cine con filmes interesantes e así aproveito para botarlle un ollo á información e ao seu semanal, senón tan só os leo en cafeterías e na rede, a excepción da visita diaria a Marca.com, entro en contadas ocasións a ElPaís.com e a 20minutos. Ás veces, se recibo algún exemplar dun diario gratuíto pola rúa, tamén lle dou unha ollada.

En Internet, como xa comentei accedo especialmente a ver películas e series, así  como a informacións deportivas, aínda que tamén vexo algúns partidos de fútbol e os da NBA.

Falando da rede eu non teño ningún tipo de rede social, porque considero que son un mal vicio, polo que non uso Internet para comunicarme cos demais e iso sumado a que paso tan pouco tempo pendente da información débese a que prefiro quedar coa xente e estar máis pendente das relacións humanas, xa sexa para falar e comentar o día a día, ir a tomar algo ou saír de festa, xogar un partido ou a consola ou ver unha película. Aínda que sempre quede e me relacione coa mesma xente(persoas da facultade, compañeiros de piso, amizades doutras facultades, antigos compañeiros da residencia ou xente do equipo de fútbol) e acuda as mesmas casas, lugares (excepción dalgunha viaxe) e bares prefiro estar na compaña destas persoas a coñecer a información exterior (aínda que é importante) porque valoro máis o que me pode aportar cada persoa co seu mundo particular que o que me pode proporcionar a tv ou un xornal, xa que considero que, quizais non é a mellor forma de ter máis cultura, pero sí unha forma diferente de adquirir coñecemento e de formarse como persoa e madurar, algo moi complexo e delicado hoxe en día.

Publicado en Dietas de Medios | Deja un comentario

Paper Davide

David Fernández Mangana. Comunicación local. 4ºXornalismo

O local como camiño máis curto para chegar ao global

RESUMEN

Nun mundo cada vez máis globalizado e menos humanizado, no que cada persoa non se sinte única pola falta de seguridade que ten, sendo a cidade un factor clave nesa sensación, o individuo necesita atopar un grupo cun intereses comúns que lle aporte confianza e o faga sentirse dentro dunha comunidade. Algo máis sinxelo de conseguir en espazos reducidos, nun ámbito local onde é máis fácil comunicarse e pór todo en común. Para tal fin están os medios de comunicación locais, que en vez de verse afectados por un ámbito cada vez máis global saen reforzados porque a comunicación trata de acercarse á área de consumo maioritario e á vez ofrecer contidos de cercanía, de interese comunitario.

ABSTRACT

In a world that is more globalized and has less humanity as long as time goes by, where people have no feeling of being unique because of the lack of security that have in their selves and because of cities, that are one of the most important factors to help people having this feeling, they need to find a group of people with their same interests. If they find it, that would give them confidence and would make them feel part of a community. This is easier to achieve in smaller places or groups, locally, like a village, a neighbourhood and so on.  There, it is easier to communicate and share everything.

The local media has this purpose, and the fact that everything is trying to be globalized reinforce that media because it tries to get close to the biggest consumption area, at the time that tries to offer interesting things for the local community, not just global information.

PALABRAS CLAVE:

Local, global, comunidade, cidade, humanizar, medios de comunicación, unión

KEY WORDS:

Local, global, community, city, humanity, media, union

Nun mundo cada vez máis globalizado e nunha sociedade na que cada vez máis as présas están ao orden do día e na que cada vez a xente se detén menos para preocuparse polo que ocorre ao seu arredor, palabras como comunicación e comunidade xogan un papel vital para que as persoas se atopen mellor consigo mesmas e por conseguinte cos demais.

Isto é así, porque hoxe en día, a globalización abarca practicamente tódolos ámbitos de todas e cada unha das nosas vidas e polo tanto somos conscientes de que a “nosa vida” xa non depende tan só de nós posto que este mundo nos ofrece unhas posibilidades e ilusións banais que nos incitan a cumplir os nosos soños dunha gran vida dun xeito, tan fantasioso e idílico que logo para nada estamos preto de conseguilos. E é que nun mundo no que todo é tan variable e no que todo cambia dun xeito tan áxil sen pararse a pensar en como afectan tódolos cambios a cada individuo en concreto, nós atopámonos tan sós e indefensos que precisamos crer que podemos seguir tódolos rumbos e avatares que nos marcan os distintos xiros que dá o mundo para ser felices e deste xeito seguimos tropezando unha e outra vez nos múltiples obstáculos e trabas que nos vai soltando a constante evolución planetaria. Por iso, somos tan inseguros para propornos conseguir as metas que fagan os nosos soños realidade, e é que tal e como di Zygmunt Bauman, botamos en falta a seguridade nun mundo que cada vez é menos capaz de ofrecela e máis reacio a prometela e polo tanto dáse a incapacidade de ser felices porque para tal estado de ánimo é vital que se nos asegure ou proporcione unha certa estabilidade emocional e física (traballo, soldo, vivenda…). Estabilidade case imposible de conseguir hoxe en día e por ende se o individuo bota en falta a seguridade tamén bota en falta a comunidade como afirma Bauman. Unha comunidade que sería un pilar básico para comezar a ter seguridade e para forxarse unha vida estable porque todo ten que partir dun grupo cunhas mesmas características ou cunha motivación común para que a persoa non se sinta aillada deste constante vaivén do mundo. Aínda que o tema da comunidade xa o tocarei máis adiante.

A urbe como factor deshumanizante

Esa falta de seguridade do ser humano ante un mundo cada vez máis globalizado pónse de manifesto moito máis claramente nas cidades, non só nas grandes senón xa nas pequenas urbes nas que se palpa xa unha constante ida e volta dos individuos que nelas habitan. Aquí poderíamos sinalar polo tanto á cidade como un factor deshumanizante, como unha tapadeira que impide que cada individuo mostre o seu verdadeiro potencial, que destape o seu particular tarro das esencias. E é que na urbe, cada persoa acaba mimetizándose co seu entorno sen buscar destacarse ou diferenciarse dos demais, e o que é máis preocupante aínda, sen pararse a pensar nos demais. Cada un vai ao seu ritmo e tenta levar a súa vida sen que o que ocorre ao seu arredor e a os que están no seu entorno lle afecte o máis mínimo, provocando que tódolos seres rematen sendo semellantes e actuen practicamente como autómatas ou ciborgs. Cada un a súa rutina, a facer tódolos días o mesmo e nada de pararse a pensar en innovar, ¿para que? Se os domingos é o día de comer coa familia para que me vou a molestar en organizar unha saída ao campo cos meus fillos?

Para falar de todo isto, podemos pór como exemplo o filme de Un tipo genial, xa que o protagonista mentres está na cidade, non se atopa para nada cómodo, xa que non encontra esa liberdade que verdadeiramente ansia e que o permite actuar e proceder do xeito no que el se atope mellor, que é o que lle ocorre a gran parte da xente, que se amolda a patróns de conducta determinados e logo non sabe actuar por libre, senón que segue o que fai a inmensa maioría.

Ademais, cabe sinalar, que nas urbes, que é onde se acumula gran parte do capital, a xente acostúmase como xa dixen a un determinado tipo de vida e a seguir sempre os mesmos hábitos e iso non só se debe ao propio individuo, senón que o capital tamén inflúe. É así, porque o capital modifica o territorio, pero non só o físico senón tamén o mental, xa que provoca que se implante unha determinada cultura de consumo e uns xeitos de proceder determinados que coartan a liberdade individual e provocan que xa se teñan establecidos patróns determinados nas cabezas da xente. Se temos un rato libre imos o cine ou a unha terraza porque é o que fan os demais.

O local como salvador humano

Polo que se o temor principal do individuo ou mellor dito, o que bota en falta na cidade é a seguridade, e que en ausencia diso tamén se bota en falta a comunidade, cómprendese que entre a xente xenere medo vivir nunha urbe porque, como xa indiquei, o que quere o individuo e que se lle asegure certa estabilidade e liberdade. Aquí entraría en xogo o contraste que explicaba Williams entre local e urbe que se pode contextualizar en Un tipo genial, xa que o protagonista comeza a cambiar cando chega ao rural, comeza a humanizarse, porque todo o que non lle proporcionaba a cidade o consigue nun espazo moito máis reducido. Redimese do seu pasado, elimina esa deshumanización que provocaba a cidade e atopa a súa liberdade na convivencia coa natureza, pasa de vivir unha vida rutinaria e que non era a “súa” (eclipsado polos demais) a iniciar o proceso humano de habitar, non só vivir, senón tamén convivir con e para os demais. Ese paso a un espazo máis pequeno provoca que se valoren moitas máis cousas que antes non se apreciaban ou pasaban completamente desapercibidas. Búscase conxeniar con outras persoas, atopar un grupo de xente co que congraciarse e que non teña nada que ver coa túa familia, como por exemplo empezar a facer piña cos teus catro compañeiros de traballo, etc. É dicir, o que comeza a cambiar nese proceso humano é que o individuo atopa un grupo, unha comunidade na que se ve protexido. Comezan a valorarse as relacións persoales e non hai un vaivén nin cambios tan costantes como nas urbes. O individuo comeza a intimar e é máis descubrir os valores humanos doutras persoas. Como exemplo, podo sinalar o que me pasa a min, tal e como sinalei nas dietas, que non preciso acudir a ningún medio ou soporte para saber o que pasa no mundo (eso xa me chegará en conversas coa xente) para sentirme realizado (de aí as poucas consultas que fago). E non o preciso porque penso que o que realmente completa a forma de ser dunha persoa e o que a fai madurar por completo son as relacións humanas, ese proceso humanizador que sinalaba Williams, que se da moito mellor nun pequeno grupo de xente que nunha gran masa.

O concepto de comunidade dentro do local

E é ese pequeno grupo, no que realmente eres ti mesmo, o que marca as túas expectativas e o que pode facer que te propoñas uns soños que verdadeiramente sexan realistas e non se vexan coartados polos constantes cambios de rumbo dunha cidade. Xa que ti, nese pequeno grupo atopas a confianza e a seguridade que, como dicía Bauman, ese gran mundo é reacio a prometer e case incapaz de ofrecer. Porque se tes seguridade necesaria para conseguir o que te propoñas será porque hai alguén detrás que te motive para iso, ergo, se xa tes seguridade en ti mesmo e no que te rodea e porque estás en comunidade. Unha comunidade, que incluso se podería dar na urbe, aínda que é moito máis sinxelo buscala en espazos reducidos, como poden ser o teu grupo de veciños, os compañeiros de traballo ou de clase, aínda que dentro deses grupos sempre se vai acotando ata delimitar a túa verdadeira “comunidade” e para iso non hai máis que botar unha ollada á nosa clase. Todos nos saudamos e falamos educadamente pero unha vez fora da aula ti quedas para tomar algo ou falas de cousas con aqueles que son máis afíns a ti ou cos que tes intereses comúns, non con todos. Polo tanto, poderíase definir a comunidade como aqueles individuos que en base a algo que os une, xeran un interés común, como o caso da xente de clase, que nos une unha carreira e por exemplo empezaste a levar co que lle gusta ir e facer as mesmas cousas ca ti, ou aquel grupo de amigos que están nun equipo de fútbol e se empezan a levar porque ten o fútbol en común. Así unha comunidade fórmase por intereses comúns e iso é máis sinxelo de conseguir nun ambiente local que nun global.

A comunicación e os medios como parte da comunidade

Pero para que unha comunidade vaia a bo porto necesita establecer unha relación, participar nun proceso de negociación no que interveñan, al menos, dúas partes xa que se non coñeces a quen tes diante non te vas nin esforzar en entablar unha relación, é dicir, unha comunidade basicamente precisa comunicarse. Aí, entra en xogo o concepto de comunicación, que significa “participar en común”. Definición que xa se acuñou no século XIV en Francia, no coñecido como modelo orquestal, explicado por Yves Winkin. Este modelo decía que comunicación proviña de común, aínda que logo evolucionou a posta en común que é a participación de aqueles que se comunican (o que ocorre no seo dunha comunidade). Pero, como tamén indica Winkin, hai outro modelo, que é o telegráfico, que sinala que a comunicación é algo tan complexo que non se pode definir. Definase ou non se defina está claro que hai dous xeitos de entender a comunicación, unha é a da posta en común e a outra é a de que alguén diga algo e cada un o reciba como queira porque existen diferentes formas de percepción.

Pero voltando ao tema que nos incumbe, sen tanto divagar, é evidente que dentro dunha pequena comunidade existen “x” medios para comunicarse e como se produce nun espazo reducido eso consíderase comunicación local, así que como explicar que agora que a globalización abarca case tódolos ámbitos da nosa vida, se poidan seguir mantendo os distintos medios de comunicación locales e as relacións tan estreitas? Este interrogante lévanos ao último punto do traballo.

O local e o global vencellados estreitamente

Ese interrogante, pódese responder de varias maneiras. Hai que partir da base de que a globalización afecta a tódolos medios, incluidos os locales e iso implicaría que con tanta innovación tecnolóxica e converxencia mediática se tivesen que redefinir os medios locales e incluso desaparecer ante a inminente mundialización de contidos, posto que transmitirían contidos de escaso interese ou que só lle chegarían a un grupo. Pero, nada máis lonxe da realidade, e é como di o Director en comunicación audiovisual, Fernando Sabés Turmo: “moitas das definicións tradicionais de comunicación local seguen sendo válidas hoxe en día, pero con matices”. De aí a paradoxa deste mundo cada vez máis globalizado que é que a comunicación básase na combinación de dúas variables: a producción próxima ao área de consumo maioritario e a oferta de contidos de cercanía. Por iso, aínda que produzas para unha inmensa maioría o que lle sigue interesando á xente é o máis próximo a eles. E que mellor xeito de concluír o traballo que cerralo cunha cita empregada polo profesor Xosé López no seu texto La comunicación del futuro se escribe con L de Local: “Esta fase de grandes transformaciones, que camina de la mano de las tecnologías actuales y de la economía, nos ha conducido a una sociedad más mundializada en la que se produce una revalorización y un redescubrimiento de lo local. En la actualidad global y local constituyen las dos caras de una misma moneda, la que simboliza el hipersector de la comunicación. Y, mientras avanza la globalización o se multiplican las redes que facilitan la intercomunicación en tiempo real, el valor social de la información de proximidad también aumenta.”

BIBLIOGRAFÍA

Dr. Xosé  López García. “La comunicación del futuro se escribe con L de Local” Revista Ámbitos, nº5 2º semestre de 2000.

Dr. Fernando Sabés Turmo. “Propuestas para una redefinición de la comunicación local en la convergencia mediática”. Exposición nun congreso da Universidade de Salamanca.

Filme Un tipo genial (Local hero) de Bill Forsyth e protagonizada por Burt Lancaster.

Apuntamentos dados na aula polo profesor da materia.

Guillermo López García. “Comunicación local y nuevos formatos periodísticos en Internet: cibermedios, confidenciales y weblogs”.

Yves Winkin (1982) “El telégrafo y la orquesta” en Bateson. Barcelona. Editorial Kairós.

Zygmunt Bauman (2003) “Epílogo” de Comunidad. En busca de seguridad en un mundo hóstil. Madrid. Siglo XXI de España Editores.

Akhil Gupta e James Ferguson (1997) “Más allá de la “cultura”: espacio, identidad y la política de la diferencia (trad. W. Stowe). Durham and London; Duke University Press.

Ed Hollander, James Stappers e Nicholas W. Jankowski (2002) “Community Media and Community Communication” en Jankowski, N.W. e O. Prehn(eds.)

Publicado en Papers | Deja un comentario

Dietas medios Crizia

Semana 22-29 Abril 2010

Mi relación con los medios de comunicación se basa casi exclusivamente en Internet. Cotidianamente he pasado por lo meno tres horas conectada, usando social network, escribiendo por mi blog y leyendo periódicos. Encontrándome fuera de mi país, la red queda el único manantial para poder leer los periódicos italianos y construirme una opinión sobre lo que sucede ahì.  A lo mismo modo, he usado la red para  leer a los cotidianos extranjeros, en lengua española e inglesa. Como ya escrito, uso internet también para escribir sobre mi blog y sobre los webzine con los cuales colaboro, por lo tanto la red se convierte en un instrumento de trabajo, sea por las búsquedas por los artículos, que para ponerme en contacto con algunos artistas por las entrevistas.

Además, he usado internet para poder ver película, sea en streaming que descargándolos.

La relación con la televisión es casi inexistente,  no ha sido encendida nunca,tampoco fue conectado  el cable. Raramente la miro, justo con ocasión de algunos documentales que puedan interesarme.

La radio ha sido escuchada en dos ocasiones nocturnas, cuando el insomnio se ha hecho sentir más que lo debido. Es esencialmente un instrumento que empleo como compañía musical. Además, habiendo trabajado un año en radio y habiendo tenido que interrumpir por el Erasmus, escuchar a radio extranjeras es sea una ocasión para tomar ocasiones por cuando, y si, volveré a trabajarnos, sea una ocasión para estudiar métodos para mejorarme.

Siempre trato de poder dedicar al menos 15 minutos al día a la lectura, que aquí a Santiago se convierte en a veces casi una empresa. He leido dos libros, “Tropico de Cancer” de Henry Miller y “Musica y Dollaros” de Boris Vian.Lo primero es una novela, el segundo un tratado de los años cuarenta contra la industria discográfica. La música también vuelve en este caso, puedo afirmar con tranquilidad que es mi aficiònprincipal.  También he usado internet para comprar vinilos, objetos que colecciono.

Los argumentos de conversación con las personas que conozco aquí son innumerables, conociendo a personas de varia nacionalidades. La mayoriade las veces se intercambia opiniones y puntos de vista personales sobre situaciones políticas y sociales del propio país. Tratar de relacionarse con las personas e ir  más allá de las clásicas tres preguntas “Como te llamas, de dónde vienes, que estudias” puede parecer fácil, pero solicita un gran esfuerzo no hacer caer enseguida la conversación en la banalidad. En particular me acuerdo una discusión con algunos chicos del País Vasco sobre la historia del Eta y la situación política actual. He tenido modo de saber cosas que en los medios de comunicación no son contadas y he podido ver como son las relaciones entre personas de distintos paises que puede hacerte un verdadero ciudadiano de el mundo

Crizia Giansalvo

Publicado en Dietas de Medios | Deja un comentario

Paper Crizia Giansalvo

La metamorfosis de Sambuceto, pueblo que se encuentra en Abruzzo, entre las ciudades de Chieti y Pescara, procede incesante. En algo más de diez años pasò de  ser un pequeño pueblo a ser el  nuevo centro industrial y económico de la costa de Abruzzo.  Resulta difícil ahora hacer una firme imagen completo y poder explicar todos los mecanismos que están influenciando este cambio:  la transformación todavía está en lleno acto. Lo que es cierto es que la conversión de las fuerzas económicas y políticas no están transformando sólo un pueblo, pero hasta empleos y costumbres de sus habitantes, que se encuentran entrampados en un tipo de metamorfosis kafkiana, pequeños insectos en un sistema que está pisándole.

Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen. Para poder explicar mejor todo eso, procedemos a analizar en primera fase la historia de este pueblo.

Breve Historia de Sambuceto

Sambuceto es una fracción de San Giovanni Teatino, en la provincia de Chieti. El pueblo, que es llamado ForcaBobolina hasta el 1894, es atado estrechamente a los hechos históricos de Chieti. El ayuntamiento es subdividido en dos centros:  San Giovanni alto y Sambuceto. Los dos centros están sometidos a las dependencias de Aterno-Pescara y Chieti en todo el período que va del siglo XI al siglo XII. En el siglo XII, el aumento de la población llevó a la construcción de la iglesia de San Giovanni. Si la conquista normanda tiene el poder de atenuar las uniones entre el castillo de Furca y Aterno el territorio de Sambuceto y su silva todavía son como a las dependencias de Aterno certifica un diploma del 1195 de Enrico VOSOTROS de Svevia cual es citada un silva et territorium Sambuceti como dependencia de Pescara. En un documento del 1226 de Federico II de Svevia certifica que mientras Chieti es por Furca una referencia político-institucional, Pescara es un polo de orientación económica. En el 1692, como certifica una burbuja guardada en el Capítulo Metropolitano de Chieti cita que algunos clerici preguntan en enfiteusi hasta la tercera generación una granja apuesta a Horca Bobolina. En el 1697 en el catastro preonciario es conservado todos los documentos acto a crear el catastro onciario redactado entre el 1743 y el 1743 y guardado en el archivo de Estado de Nápoles. De Villareale dependieron las parroquias de San Giovanni de Forcabobolina, San Rocco de Torrevecchia y San Giuseppe de Castelferrato, los adjutores de la iglesia madre residieron sin embargo en cada uno de estas iglesias. En el 1844 las dos iglesias de San Giovanni Teatino no son citadas como preguntó parroquiales pero como dependientes de Villareale. Sucesivamente Gabriele De anuncio cita Sambuceto y el culto de San Rocco en el cuento “Usted virgen Orsola” en sus Cuentos de la Pescara. Hasta el 1914 San Giovanni alto se apartará de Villareale, mientras Sambuceto sólo en el 1923. Con el desarrollo económico de los años sesenta iniciará la progresiva expansión de Sambuceto, que la trae actualmente a ser más grande e importante del originario ayuntamiento de San Giovanni Teatino. También la población crece en estos años, pasándole de él 8.449 del 1991 a los11.339 del 2007, (manantiales Istat)

La expansión comercial del área inicia hacia el 1999 con la abertura del primer centro comercial Auchan. Hasta aquel momento la estructura “social” más importante fue aquel del hipódromo, que ocupa una superficie de 360.000 mq. El público cuenta con una tribuna de 7.000 mq cubiertos con un aforo de 5.000 personas, desarrollada sobre tres planes, dentro del que se encuentran el bar y la agencia hípica. El parterre es capaz de hospedar 10.000 espectadores;  los aparcamientos interiores están capaz de acoger 1.000 automóviles.El Centro Turístico además es compuesto por la restaurante-pizzería, el parque verde equipado, dancing, charco por el melocotón deportivo, escuela de equitación, corredera, paddocks y recorridos ecuestres por paseos a caballo.  Todos este números hacen hipódromo de San Giovanni Teatino la estructura esquestre más importantes del Abruzzo.

Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen. Entre el fin de los años noventa y el principio del dos mil, además de la abertura del primer centro comercial, es ampliado y modernizado el aeropuerto de Abruzzo,las cualeso pistas se extienden en los territorios de Pescara y Sambuceto pero la estructura de acogida a pasajeros es ubicada en el territorio de Sambuceto. Con el estampido de las compañías de viaje low-cost, en particolar modo Ryanair, en el 2001 han sido abiertos las gradas por el aeropuerto de Londres Stanted y Francfort. Después de un aumento vertiginoso de los pasajeros hasta el 2005, del 2006 ha habido una contracción, debida a varios factores, entre cuyo la reducción de los viajes invernales de parte de Ryanair y de la falta de nuevas estrategias de parte de la sociedad que administra el aeropuerto,( S.A.G.A.) . Sin embargo, se ha pasado en ocho años de los 114 mil pasajeros del 2000 a los más allá de 400 mil del 2008. La abertura del aeropuerto ha sido acogida con extrema curiosidad por los habitantes de Sambuceto:  estando distante solo 50 metros del aparcamiento del primer centro comercial abierto, a menudo ocurria de encontrar largos expedientes de automoviles que esperaron de ver el despegue de uno de los aviones. En el mismo tiempo, justo esta vecindad ha suscitado muchas protestas de parte de los ciudadanos que han llevado a una investigaciòn, ahora misteriosamente dique, sobre presuntas irregularidades de construcciòn. No solo hay el peligro por la vecindad del aeropuerto al centro comercial, pero las pistas de aterrizaje solo distan 100 metros de la salida del el Asse Attrezzato, una especie de autovia que conecta la provincia de Pescara a la de Chieti.

A él alrededor de después de dos años de la abertura del primer centro comercial, inicia la construcción del segundo, el Ipercoop lejano del primero menos que dos kilómetros. Este centro comercial, más grande que lo primero, hospeda a su interior un McDonald’s y al exterior la tienda deportivo Decatlón y una pista para hacer jogging. Además de verano se hace carga de una reseña cinematográfica a lo abierto, en el parque adyacente al centro. Por todos los primeros años del 2000 se procede a construir r centros comerciales en el área incluida entre Auchan e Ipercoop. En el específico, son construidos:

 • Pittarello – tienda de zapatos
 • Saturn – tienda de electronica
 • Obi  – tienda de jardineria
 • Upim – tienda de ropa
 • Castorama – tienda de bricolage
 • Lidl – supermercado
 • Ipercina – ipermercado di Chino.

Tenemos por lo tanto en un área algo más grande de dos kilómetros bien 9 centros comerciales. El todo sin olvidar, que  el centro comercial más grande de Abruzzo,Megalò, es a diez minutos de automóvil,con dos planes que también hospeda a su interior un multicinema. ¿Es el Abruzzo por lo tanto victima de un frenesí capitalista? Parece justo de él, y los efectos de este trompo comercial se han derramado pesadamente sobre la ciudad de Sambuceto y sus habitantes.

En primer lugar, es lógico que la posibilidad de tener a uno junto al otro cada tipo de género de necesidad ha llevado a la tapa Sambuceto, que se ha vuelto la meta preferida por los gastos de las familias de las áreas cercanas. Hubo necesidad de modernizar el orden urbanístico y del tráfico, insuficiente a administrar las largas filas de automóviles que puntualmente se formaron cada fin de semana. En el mismo tiempo, hubo necesidad de crear por el país estructuras que lo liberara de la imagen retrasada de país de campo y le diera un tono más moderno.  Fueron instituidos rápidamentes fondos y empiezò la modernización del sitio. Fueron en primer lugar construidas nuevas casas, rigurosamente todos edificios de al menos 5 planos,en los sitios estratégicos del país. Uno de éste es adelante el edificio de las escuelas secondarias, la estructura construida, superada por un gran arco de madera, hospeda en los llanos bajos varios locales comerciales. A lado de esta serie de edificios ha sido construida una calle con rotatoria que hace de enlace por el Auchan.  El viejo Ayuntamiento ha sido derribado y construido uno nuevo , misma suerte por las Escuelas Elementales al centro del país.. De la estructura escolar “Salvo De adquisición” en periferia, sede de una escuela Materna y un Elemental no ha sido hablado nunca.

Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen. Un otro sitio neurálgico de la ciudad, el parque municipal con relativa cancha de bochas, ha sido objeto de una profunda reestructuración. Además de nuevos edificios de los vivienda, el área ha sido destinada a “Triángulo” del Deporte, por la construcción de un complejo deportista dotada con una piscina municipal con tres tinas, un campo de futbol, dos pistas de tenis y uno de rugby.

El proyecto más grande que ha llevado ael Ayuntamiento de Sambuceto es pero la construcción de una sede del coloso Ikea. El Ikea es una empresa sueca especializada en la venta de muebles. Es desarrollada volviéndose una multinacional abriendo 258 centros de venta en 37 países;  gran parte de los que en Europa, pero también está presente en Asia, América del Norte, Australia y África. En Italia son presentes dieciocho puntos venta, tres a Milán, dos a Roma, uno a Ancona, Bari, Bolonia, Brescia, Florencia, Génova, Nápoles, Padua, Parma, Rimini, Salerno, Turín y Villesse. La abertura de un nuevo punto venta a Sambuceto tiene de enseguida creación un avispero de polémicas:  además del hecho de deber ver una enésima colada de cemento, será una vez más súcubes de otro centro comercial, sin que tampoco haya sido tomada en consideración la ampliación de la biblioteca municipal del país, al día de hoy muy escaso como servicio y como localización de títulos.

Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.

He tenido modo de intercambiar alguna rápida información con Umberto De Marco,ingeniero del Ayuntamiento de San Giovanni Teatino que se ha ocupado en primera persona del planeamiento urbanístico del nuevo Ikea. La construcción de la nueva tienda, que se encontrará a la salida Pescara Oeste – Chieti de la autopista A14, entrega con si uno drástica reconstrucción de susodicha salida, constituida por un grande rotatorio. “Urbanisticamente la abertura de IKEA ha llevado en regalo un proyecto de diferente disposición de la grande rotatoria ovalado delante la salida del A14. [aquí en arriba es alegado el proyecto presentado sobre el web del alcalde Verino Cardarelli] De la vecindad con la autopista se puede entender a uno de los obstáculos más grandes que hemos tenido, o bien como posicionar el triángulo publicitario del IKEA el que según los ejecutivos de las Autopistas por Italia no tuvo que ser visto por la autopista. Pero si te estuviera en ti desplazaría la atención a los aspectos negativos que todos este centros comercial están llevándose detrás. Sobre todo a nivel de tiendas al por menor que están cerrando a uno después del otro.

Además no llevan mucho trabajo, en efecto si le vas a IKEA de Ancona, como obré  genéricos tienen a filipinos.”

Justo la posibilidad de nuevos puestos de trabajo ha empujado a los ciudadanos a acoger positivamente y con mucho entusiasmo estas aberturas comerciales. ¿Pero en estos años como son cambiados las costumbres de los ciudadanos de Sambuceto?

Sambuceto fue, y fundamentalmente todavía es, en la mentalidad un país de provincia sumergido en el campo. Los ritmos se dividieron en el más clásico de los modos: las  jornadas laborales se gastaron entre lugar de trabajo y casa, sábado por la tarde se paseaba en la cercana Pescara y domingo al mar de verano, o en el parque municipal en los otros períodos del año, tiempo permitiendo. Con la construcción de estos nuevos centros comerciales, el lugar de encuentro de los ciudadanos está completamente trastornado. El más clásico de los clisés ahora es el paseo en uno cualquiera de los centros, provocando gran tráfico y atascos en los fines de semana y casi haciendo imposible poder hacer una cualquiera compra.

Habitando justo a lado del parque comunal,he notado como en los últimos años no tengo el problema de deber  volverme loca para encontrar quien hubiera dejado la máquina aparcada delante la cancela de casa, hecho indudablemente positivo por mí, pero que me deja más de una duda sobre como será el futuro de las nuevas generaciones. Nuevos deportes ciudadanos han nacido en los últimos años, uno entre todas la “carrera comercial.” En los primeros días después de la abertura de uno de los nuevos centros se acalora una real carrera para poder estar entre los primeros a visitarlo:  accidentes de coche, dolores reumáticos por el peso de las bolsas, una compra, tambien pequeña, en cada tienda dentro del centro es de obligación, furiosas peleas por el aparcamiento con anexo estrés cuando la puesta máquina está ya un lejano espejismo. Varios motivos que siempre me han empujado a entrar en uno de este apuestas al menos un mes después de la abertura, cuando la fiebre de la población parece calmarse. Más bien, a decirla todo en algunos de estos sitios todavía no soy nunca  entrada, hecho qué a menudo suscita estupor de parte de mis paisanos. “¿come,no has visto los descuentos de Castorama?” pero por mí, que queda una empresa titánica poder hacer una línea recta con lápiz y regla, del bricolaje no sabría que hacer   Como no hablar ademàs del hecho que si se busca amparo y fresco en los tórridos días de verano,non se va bajo la sombra de un árbol, pero se busca desesperadamente el aire condicionado de un centro comercial.

Ademàs de  estas pequeñas paréntesis personal, el problema más grande dado por estas aberturas es indudablemente la pérdida de la identidad ciudadana. Se sabe que éste es un problema típico de la globalización, que tiende a unificar las masas en detrimento de la diferencia, y los centros comerciales son de ello el ejemplo más típico. El producto inicia a contar menos que el brand, de la marca, llevándonos a convalidarnos en la manera de vestir, de comer y de gastar nuestro tiempo libre. La llegada de las grandes cadenas comerciales ha handebilitado los pequenos comerciantes del pueblo, llegando a muchas consecuencias. Generalmente, los ejercicios comerciales no tienen otra elecciòn que declarar la quiebra, o si deciden de “especializarse”, proponiendo por ejemplo productos tipico de otras regiones. Tambien es verdadero que la crisi economica de estos ultimos anos està volviendo ligermente a favor de los campesinos, casi a querer restablecer un orden antiguo. El precio de los productos vendido a la vieja maniera, por calle, es màs bajo de aquel de los centros comerciales y se busca un contacto de confianza.

Marco Vintone, que he tenido modo de contactar y entregar alguna pregunta, tuvo una carnicería en lleno centro a Sambuceto, justos a 50 metros del Auchan. Después de la abertura de los centros comerciales, su actividad ha tenido vida breve, cerrando definitivamente hace 3 años.

¿Hace cuantos años tu carnicería fue abierta?

La carnicería fue, como en el más clásico de los países, una actividad de familia. Fue abierta por mi padre en el 1958 y tuve la guía yo a partir de 1984.  Del principio de los años noventa nos ocupamos me y mi mujer, hasta el 2007, año en que hemos cerrado.

¿Entre las causas del cierre hay la competencia de los nuevos centros comerciales?

Indudablemente él. De cuando fu abierto Auchan, mi tienda se encontró  justo de frente, los clientes han llanamente disminuido. Sobre todo las madres de familia, he notado siempre que la clientela más anciana no ha dejado nunca las que fueron las tiendas de confianza. Pienso que mucho también dependa de los horarios laborales, son mucho más frenéticos y los centros comerciales ofrecen la comodidad de tener todo lo que sirve en un único sitio,sin tener que moverse de una calle a otra,con ulteriores estrés.

Qué  piensas que principalmente se pierde en los centros comerciales, con respecto de la relación que se puede tener con un pequeño ejercicio comercial?

Indudablemente te contestaría la confianza, el contacto humano :con el propio comerciante casi se establece una relación de amistad, asocias una cara con lo que compras, preguntas consejos sobre una receta. En un hipermercado es todo diferente, tienes todos los productos expuestos friamente,mecanicamente. También con respecto de saber de dónde proviene la carne que compras, un pequeño comerciante infunda más confianza.

¿Después de haber cerrado la carnicería has encontrado enseguida trabajo?

No,no ha sido para nada fácil. He estado parado para un año y actualmente trabajo en una carnicería de Chieti. ¡Pero de éste doy la culpa a la crisis económica!

El caso de Marco es emblematico,pero hay quién de esta situación ha sabido llevar ventaja como la heladería Bar D’Angelo, que ha sabido explotar la situación en estos años, no sólo manteniendo estable el propio status de primer bar en el pueblo, pero también abriendo nuevas sedes, entre cuyo una pizzería, justo dentro de los centros comerciales.  O todavía, la peluquera Stefania, uno de las más conocidas en la ciudad que ha como desafiado Auchan que ofrece a un servicio de estetista y peluquera, abriendo una nueva tienda de dos planes con todos los tipos de servicios estéticos justo a lado del centro comercial. También en este caso,è estado una elección positiva. ¿Qué se rodea, en estos tiempos de crisis, una cualquiera seguridad?

El problema Botta

El caso indudablemente más emblemático del cambio de Sambuceto ha sido aquel del proyecto de Mario Botta, arquitecto suizo. Se he tenido que elegir si derribar la vieja iglesia en plaza San Rocco y construir de ello una nueva, màs moderna. El proyecto fue dado a el arquitecto Botta, azuzando enseguida una guerra entre los ciudadanos y el Obispo de la provincia de Chieti. Al centro del debate no hubo mucho la construcción de la nueva iglesia, pero precisamente el derribo de la iglesia del pueblo, de que habría tenido que sólo salvar el campanario.

Se trata  de una gran volumetría en forma de cubo, pero con los mojinetes que rompen casi la regularidad del volumen hasta tierra.El edificio surgirá sobre una gran plaza e irá a reemplazar la iglesia existente que será derribada.- explica la libreta informativa hecha llegar en las casas  – Coste de la operación 9 millones de euro, de cuyo 4 del Cei, conferencia episcopal italiana, 1 del Ayuntamiento, 4 de los empresarios y de los fieles.”

Es posible que tu navegador no permita visualizar esta imagen.

Bien pronto se ha activado un Comité Abruzzese del Paisaje que ha logrado hacer instituir un referendo, sobre el si o no a la nueva iglesia, con la victoria del si. Éste es lo que cuenta al fundador del Comité, Daniel Caliari:

“L’ actual iglesia de San Rocco, es teatro de recuerdos por tres generaciones de sambucetesi, nuestros abuelos todo participaron en su reconstrucción, nuestros padres os se casaron, nos bautizaron. Todos muchachitos nacidos hasta el inicio de los años 80 de niños no tuvieron una cónsul juegas, por todo nosotros que habitamos en la zona del centro el campo tras la iglesia fue lugar cotidiano de encuentro, muchos de nosotros han frecuentado la guardería de la parroquia, el oratorio o l’ ACR . Entonces, la iglesia, el campanario, el  el oratorio y la sede de la guardería son edificios históricos de nuestra ciudad. el concepto es:  ¿el cambio más grande y radical del orden urbano de los últimos 50 años del publo hecho todo junto decidido por poco es justo? ¿O a lo mejor convino implicar a los ciudadanos?¿Otro “acontecimiento” hijo” de la absurdidad es el consejo municipal que se ha tenido sábado el 3 de febrero de 2007 por la asignación de la ciudadanía honoraria al arquitecto Botta, la absurdidad no está en el objeto del consejo municipal, está en el lugar, sería la sede del consejo municipal el ayuntamiento mismo, como los presentes serán muchos,  se ha elegido  cuál y con cual justificación? La iglesia de San Rocco, puesto que a la fecha de hoy ya es de propiedad del ayuntamiento, se ha elegido este lugar porque no hay otros de ello igualmente idóneos a contener todo. ¿Pero como, no tiene el ayuntamiento estructuras recreativas y decide derribar la única estructura que pudiera recobrar? Otro apunto dolorida es el partidario, el ayuntamiento con base en la ley regional número 18 del 1983 all’ Art. 30 BIS han aprobado un PROGRAMA INTEGRADO DE INTERVENCIÓN, esta ley preve que al menos un edifico tenga que ser destinado a la recuperación, tenga que ser restaurado es decir, en el último consejo municipal del 19 de enero de 2007 el alcalde ha afirmado que la iglesia será derribada, la primera pregunta que me hago es:  “¿Si ha presentado un programa integrado de intervención por qué derriba la iglesia y no la recobra devolviendo un edificio laico a la ciudadanía todo?Yendo pero a leer el programa integrado de intervención me doy cuenta de una cosa que no me cuadra, para tener de la curia ésta”3.000 metri” cuadrados el ayundamento  ha dado  “8.000 metros cuadrados libres, , él8.000 metros cuadrados son aquellos al rincón entre Calle Cavour y Calle Roma, dónde a lo actual asistimos a los fuegos pirotécnicos durante la fiesta del patrón, la curia pero el terreno no lo dará completamente libre,lo dará libre de la guardería, dell’ Oratorio,pero con la Iglesia y el Campanario. ¿Sobre quién versarán los costes del derribo de la iglesia? Sobre todos los habitantes de San Giovanni Teatino. Porque pues ceder¿3.000 mq haciendo derribar todos los edificios sólo dejando de ello de pie uno y cargarse el coste de la demolición? A una primera lectura de los hechos aparece como una cosa falto de sentido, estoy seguro que el sentido hay, pero os ruego, que interva una institución a explicarmelo este sentido.

el debate en aquellos años fue muy fuerte y también han sido manifestaciones en el pueblo para decir no a la nueva iglesia. A distancia de tres años del referendo, el proyecto parece varado. La iglesia, a pesar de que ya no venga usada, no ha sido todavía derrumbada,renviando siempre la fecha. El único trabajo por el paso subterráneo ha sido derribar la sede del catecismo. En, el mismo tiempo los ciudadanos semejan tener casi olvidado todo eso, no han estado más protestas ni nuevos debates.

La comunicaciòn

El aspecto de la comunicación no ha sido subvalorado por el Ayuntamiento, que  ha provisto siempre a los ciudadanos amplias documentaciones sobre cada nueva obra, incluida de proyectos y costes. Además de la institución de un número verde gratuito por cualquiera pregunta, ha sido distribuida varios folletos y hasta un libro de 70 páginas a colores comprendidos de cd-rom interactivo para explicar todos los cambios a que estaba yendo encuentro el pueblo. En más, mensualmente es distribuido en las tiendas del país un periódico de 4 hojas a colores con todas las novedades, informaciones sobre posibles ayudas económicas y sobre bandos en plazo. El coste está a cargo del Ayuntamiento. Una fuerte propaganda ha sido hecha cuando ha sido instituida la colección distinta, dando detalles precisos sobre las modalidades y sobre el ahorro por cada familia.

La metamorfosis de Sambuceto no es acabada todavía, pero como dice está en lleno acto. Cuáles serán a la larga los efectos todavía es difícil decirlo, por mí que falto ya de casi un año aún más lo es. Ciertamente, si de un lado ha llevado muchos beneficios, ante todo dando una respiración provincial y modernizando el pueblo, la diferenciacion de la brasura por ejemplo no es hecha en los ayuntamientos más grandes de Pescara y Chieti, de lo otro está vaciando el país de las características más tradicionales y, sobre todo, no semeja dar válidas opciones de encuentro y comunicación a la parte más joven de la población. Pero esto, es un problema de base difundido en toda Italia.

Crizia Giansalvo

Publicado en Papers | Deja un comentario

Conclusión traballo

CONCLUSIONES INMIGRACIÓN Y CIUDAD

Galicia es la segunda comunidad española con menor porcentaje de población extranjera por detrás de Extremadura. Actualmente la población extranjera en la comunidad gallega según los últimos datos del INE del 2010, asciende a 109.222 residentes; un 3,9% de la población total. Sólo el 1% de los extranjeros  han decidido regresar a su nación de origen en el contexto actual de crisis económica. La provincia con más población extranjera es Pontevedra seguida de A Coruña.

Por nacionalidades, el mayor número de personas provienen de Portugal (20.471). Seguido del colectivo brasileño (11.982), el colombiano (8.791), el rumano, marroquí y argentino. En líneas generales en Galicia hay una inmigración más feminizada y latinoamericana.

La mayoría de los inmigrantes llegan a Galicia en busca de trabajo porque consideran que esta Comunidad autónoma es un destino moderado, sin saturaciones de población extranjera y que puede ofrecer mayor seguridad y calidad de vida.

Según el Ministerio de Trabajo, los sectores de mayor empleo a inmigrantes son: construcción, agricultura, alimentación, hostelería, metal, otras industrias, transportes, textil, pesca, comercio, madera y servicios. Destaca el gran número de mujeres extranjeras dadas de alta en el servicio doméstico gallego, cerca de 5.000. Los hombres ocupan sectores como el forestal o la pesca, con más de 1.000 marineros.

PROBLEMAS

Los principales problemas que se encuentran los inmigrantes al llegar a la comunidad de acogida son, según nos han explicado nuestros conferenciantes son, en caso de no tener los papeles en regla, encontrar trabajo, con lo que el acceso a los servicios públicos también es complicado, acceder a una vivienda y la integración con la población local, puesto que muchas veces son vistos como una amenaza. Según palabras de Carlos, miembro de la asociación Gondwana de Santiago e inmigrante uruguayo, “El inmigrante trabaja de camarero catorce, quince horas…y el de aquí no, entonces es cuando dicen que les quitamos el trabajo”.

En general los dos conferenciantes afirman haber tenido una buena acogida por parte de los gallegos aunque el presidente de la Asociación Puente Cultural Rumano –Gallego, Ion Stam, ha recalcado mucho la mala y equivocada imagen que tiene la población española sobre el inmigrante rumano, lo que ha provocado que la integración sea más difícil para su comunidad.

ASOCIACIONISMO

Antoni Morell dice en un artículo que “el asociacionismo, de inmigrantes o de autóctonos, es fruto de una necesidad humana: la necesidad de reunirse, dialogar, intercambiar afectos, inquietudes y experiencias…pero además, en él caso de los inmigrantes, cuanto menos en las primeras fases del proceso migratorio, esta necesidad se acentúa por la sensación de aislamiento y soledad que provoca enfrentarse a un entorno desconocido”. Como dice el profesor Morell las asociaciones  de inmigrantes tratan de compensar la nostalgia del lugar de origen, de la “comunidad imaginada” a la que pertenecen mediante participación en actos festivos, religiosos, sociales… Además también ofrecen un trabajo de atención diaria como:

  • Orientación laboral.
  • Asistencia de necesidades primarias.
  • Ayuda y asesoramiento para la tramitación de permisos de residencia y trabajo

En el caso de Galicia, el asociacionismo se encuentra concentrado en las grandes ciudades, sobretodo en Vigo, Santiago y La Coruña. La mayoría de las asociaciones son colectivos por nacionalidad y hay pocos ejemplos de asociacionismo mixto, con integrantes de varias comunidades diferentes. La Secretaría Xeral de Inmigración tiene registradas 61 asociaciones de inmigrantes de las cuales 27 son colectivos asociados por nacionalidad. Por su parte el Foro Galego de Inmigración concebido como una asamblea abierta, está compuesto por 88 asociaciones de inmigrantes y entidades de carácter social, sindical y político de todo Galicia de las cuales aproximadamente 30 son colectivos asociados por nacionalidad.

ASOCIACIÓN GONDWANA: COLECTIVO MIXTO

El caso de la asociación Godwana de Santiago de Compostela su principal objetivo es la integración de sus asociados con la comunidad de acogida. Este colectivo se constituyó en Santiago de Compostela en junio de 2001. Nació como respuesta a la compleja realidad actual de la inmigración. Cuenta con 140 socios inscritos más sus respectivas familias, aproximadamente 300 inmigrantes. Como la mayoría de las asociaciones de inmigrantes, Gondwana procura que la acogida de inmigrantes, retornados y sus respectivas familias sea lo más afectiva y efectiva posible. Brinda asesoramiento, orienta, acompaña y procura detectar dificultades y carencias, para intervenir en forma eficaz en el logro de una inserción positiva, justa y solidaria. Según la asociación, entre sus finalidades están:

 • Apoyo a la integración de los inmigrantes contribuyendo a la mejora de su calidad de vida y de su entorno.
 • Persistencia en el reconocimiento de la igualdad de las personas y sus oportunidades en todos los ámbitos.
 • Promoción del empleo de calidad, vivienda, educación, salud, protección y bienestar de infancia, juventud y vejez.
 • Promoción y difusión de la cultura local para una mejor comprensión de su cotidianidad.
 • Colaboración permanente con asociaciones y organismos que apoyan plataformas de transformación social o temáticas vinculadas.
 • Revisión de connotaciones negativas respecto de la inmigración e impulso de cambios de actitud participando en campañas de sensibilización.
 • Puesta en valor de los aspectos positivos aportados por la inmigración en los demográfico, económico y cultural.
 • Promover el desarrollo y divulgación de la cultura gallega en Australia.
 • Impulsar la celebración de actividades deportivas, recreativas y de ocio entre los socios de la entidad.
 • Ayudar y apoyar económicamente a aquellos gallegos asentados en Australia que lo necesitasen.

ASOCIACIÓN PUENTE CULTURAL RUMANO-GALLEGO

Puente Cultural Rumano-Gallego se define así misma en su página web como “unha asociación que se propón dar a coñecer ós galegos e ó resto dos españoles aspectos da cultura rumana que non están suficientemente promocionados. É una vantaxa mutua, para ós que viñemos e para os que nos acolleron: dar a coñecernos mellor. Mediante a música, a pintura, o teatro, o cine, a literatura ou a gastronomía damos pasos moi importantes cara unha convivencia mellor. Deste modo estase facilitando a integración dos rumanos en Galicia, tanto cultural, como social”. Este colectivo se forma hace cinco años y cuenta con un número reducido de miembros, 33 asociados. Es la única asociación de rumanos en Galicia.

El caso de este colectivo es muy interesante por su finalidad e por su actitud. Para la asociación lo más importante es que los gallegos y los españoles conozcamos realmente a los rumanos e a su  cultura  y que abandonemos todos los estereotipos prefijados que tenemos sobre esta comunidad, que según ellos han sido introducidos  en nuestra mentalidad a través de la imagen equivocada que muestran los medios de comunicación sobre los inmigrantes rumanos. Por ello su trabajo se centra especialmente en este campo reivindicativo, incluso han hecho llegar a los medios un decálogo sobre que lenguaje usar para referirse a los inmigrantes y así no tratarlos indiscriminadamente. Además condenan asiduamente todos aquellos actos o tratos indiscriminados que los medios pueden hacer hacía su colectivo, haciéndoles llegar  sus respectivas quejas. Además como una característica principal de las asociaciones inmigrantes también tienen ese carácter asistencial de apoyo y asesoramiento, aunque sus actividades se basan en mostrar la cultura rumana y demostrar a los gallegos que no es tan diferente a la suya.

http://www.rumanogallego.es/index.jsp

Publicado en Inmigración na cidade de Compostela | Deja un comentario

Conclusiones Dieta de Medios David

Conclusiones dietas de medios y relacional

Pues bien, haciendo un balance de las dietas de medios y relacionales que hice para la asignatura de comunicación local, puedo observar que, a pesar de ser periodista, la importancia que le doy a los medios de comunicación y a las noticias que ocurren día a día a nuestro alrededor es prácticamente nula, a no ser que ocurra un hecho importante en el cual me centro única y exclusivamente. Me dedico más a mi bienestar personal que a lo que ocurre a mi alrededor. Me preocupa más la fiesta, el paseo con mis amigos y el cotilleo antes que cualquier otra cosa. El momento que más medios de comunicación consulté para seguir un poco la actualidad informativa, fue cuando ocurrió el accidente aéreo donde murieron los principales dirigentes de Polonia en visita oficial a Rusia. Creo que esto es un claro ejemplo de lo que digo anteriormente. Sólo me centro en acontecimientos que tienen una trascendencia importante.

Observando mis dietas y haciendo un poco una autocrítica personal, creo que debería de centrarme un poco más en saber que ocurre a mi alrededor, sobre todo porque soy periodista, y un periodista debe de estar actualizado completamente. Además, Internet únicamente lo uso para jugar, chatear o subir fotos y comentar, cuando es una herramienta que da para mucho más, pero el principal problema es que no me centro en lo que debo.

Por otro lado, también observo que consulto medios de comunicación cuando tengo que entregar algún trabajo únicamente y no por gusto. El ejemplo más  claro es cuando escuchaba la emisora rusa Pycckoe Paguo, sólo era para posteriormente hacer un análisis para la asignatura de Radio Digital. Lo que si, escuchando esa asignatura aprendí bastante de ruso. Además una de las razones por la que escogí una emisora en ese idioma era fundamentalmente porque estudio ruso en la escuela de idiomas de A Coruña, y quería aprender a escuchar y a pronunciar, y vi en esta opción una de las mejores oportunidades para hacerlo.

Pues bien, analizando todo esto, me da hasta vergüenza decir que estoy acabando la carrera de Periodismo, ya que si me preguntaran algo sobre la actualidad, estoy seguro que no sabría contestarles, a no ser que me preguntasen sobre el tiempo meteorológico o sobre los cotilleos.

Por ello, voy a proponerme estar más actualizado informativamente y ser un periodista digno de ser llamado, y dejarme de tanto cotilleo, chateo y tanta fiesta.

Publicado en Uncategorized | Deja un comentario